PRIPREME U JEKU Onlajn prijavu za izbore do sada napravilo 290 stranaka i nezavisnih kandidata
Foto: V. Ševčuk

PRIPREME U JEKU Onlajn prijavu za izbore do sada napravilo 290 stranaka i nezavisnih kandidata

Rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00 časova.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH je do danas 290 političkih stranaka i nezavisnih kandidata predalo zahtjeve za otvaranje korisničkog naloga za pristup online portalu e-izbori, saopšteno je iz CIK BiH.

Zahtjeve je podnijelo 113 političkih stranaka, 163 nezavisna kandidata, 12 nezavisnih kandidata pripadnika nacionalnih manjina, dva udruženja građana – kandidovanje nezavisnog kandidata pripadnika nacionalnih manjina.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00 časova, podsjećaju u CIK-u.

– Do danas su tri nezavisna kandidata u potpunosti završila proces podnošenja prijave, odnosno osim elektronskog slanja prijave izvršili su obavezu dostavljanja originalne dokumenatacije u sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH neće objavljivati pregled političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji su podnijeli zahtjev za otvaranje korisničkog računa ili prijavu prije isteka roka za podnošenje prijava za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2024. Godine – saopšteno je iz CIK-a BiH.

Podsjećaju da se prijava za ovjeru političkog subjekta, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi, podnose se isključivo elektronski, putem online portala Centralne izborne komisije BiH „e-izbori“. Pristup online portalu se ostvaruje korištenjem bilo kojeg internet-pretraživača koristeći adresu izbornog portala Centralne izborne komisije BiH ( https://eizbori.izbori.ba).

Nagalašavaju da prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata, pored ostalog, mora da sadrži i broj računa političke stranke, odnosno nezavisnog kandidata za finansiranje izborne kampanje, kao i izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa članom 15.1d stav (1) Izbornog zakona BiH (izvodi banke sa računa ili analitička kartica banke).

– Ističemo da prijava podnešena elektronskim putem ne oslobađa političke subjekte obaveze da originalne dokumente dostave lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Ul. Danijela Ozme 7, Sarajevo) prije isteka roka za podnošenje prijava – saopšteno je iz CIK BiH.

Centralna izborna komisija BiH podsjeća da državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje izvan BiH putem portala e-Izbori do 23.07.2024 do 24:00 časova.

Detaljne informacije o postupku elektronske registracije birača iz inostranstva Centralna izborna komisija BiH je objavila u Video vodiču za elektronsku prijavu birača izvan BiH koji je dostupan na videu:

Do danas portalu e-Izbori pristupilo je i otvorilo nalog 1.219 korisnika. Obrađene su 623 prijave od čega 526 birača ispunjava uslove za upis u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH, dok 97 birača ima nedostatak u prijavi te su obavješteni da otklone nedostatke.

– Na kraju podsjećamo da raseljene osobe unutar BiH, ukoliko žele izvršiti promjenu biračke opcije za Lokalne izbore 2024. godine, potrebno je da podnesu zahtjev nadležnom opštinskom/gradskom centru za birački spisak do 23.07.2024. godine – podsjećaju u CIK.

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (0)