PUTEM LICITACIJE Robne rezerve Srpkske prodaju imovinu
Foto: Pexels

PUTEM LICITACIJE Robne rezerve Srpkske prodaju imovinu

Prodaja imovine se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Stečajni upravnik “Robnih rezervi Republike Srpske” akcionarsko društvo u stečaju Banjaluka, objavio je oglas o prodaji imovine ovog stečajnog dužnika.

Putem javnog nadmetanja pokušaće da nađu kupca za nekretninu u Bileći.

Na prodaju su ponuđeni građevinski objekti, odnosno poslovna i pomoćna zgrada,  i zemljište, u ukupnoj površini od 8.145 metara kvadratnih.

Imovina se prodaje kao jedna cjelina, a ukupno procijenjena vrijednost iznosi 547.801,20 KM.

– Na trećoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. – u stečaju, Banjaluka, imovina se prodaje po procijenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 50% procijenjene vrijednosti, i iznosi 273.900,00 KM”, navodi se u oglasu.

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, 20. oktobra sa početkom u 13 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

Prodaja imovine se vrši po načelu “viđeno-kupljeno”, bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Nezavisne

 

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (0)