“STANOVNIŠTVO U STRAHU” Savić predao peticiju građana Lopara protiv otvaranja rudnika litijuma
Foto: SDS

“STANOVNIŠTVO U STRAHU” Savić predao peticiju građana Lopara protiv otvaranja rudnika litijuma

Sa Savićem je i predsjednik Skupštine Lopare Milenko Ristić.

Rado Savić, načelnik opštine Lopare, predao je danas na protokol Narodne skupštine Republike Srpske građansku inicijativu, odnosno peticiju kojom se 3711 građana Lopara protivi iskopavanju litijuma na Majevici i otvaranja rudnika.

Pored peticije, Savić je predao Deklaraciju o protivljenju otvaranja rudnika litijuma na teritoriji opštine Lopare.

„Suprotavljamo se ideji otvaranja rudnika litijuma na Majevici. U opštini Lopara u sedam dana prikupljeno je 3.711 popisa građana, koji se protive ideji da se na teritoriji naše opštine otvori rudnik litijuma. Mi smo napisali deklaraciju koju smo predali na protokol Narodne skupštine Republike Srpske i tražimo i molimo poslanike da usvoje tu deklaraciju“, poručio je Savić na pres konferenciji ispred Narodne skupštine Republike Srpske.

On očekuje da Narodna skupštine prihvati inicijativu građana i donese odgovarajući akt da se protivi otvaranju rudnika litijuma na području Lopara zbog štetnosti po zdravlje ljudi.

– Najveći dio stanovnika naše opštine preko 90% je protiv otvaranja rudnika litijima a i susjedne lokalne zajednice i Grad Bijelьna i opština Čelić su protiv otvoranja rudnika litijuma. Planirana lokacija rudnika je u najneposrednijoj blizini naseljenog mesta Lopare što kod ljudi izaziva strah od ispuštanja toksičnih materija. Jedan od problema je, što su u blizini i dva vodotoka rijeka Janja i Gnjica koje pripadaju slivu rijeke Save i Drine – naglasio je Savić.

– Problem je i što nije poznata tehnologija eksploatacije ove rude a i brojni investitori u sektoru voćarstva se bune zbog potencijalne eksploatacije rude. U Evropi ne postoji takav rudnik i bojazan građana je veliki. Mi smo stali uz naše građane i od Narodne skupštine Republike Srpske očekujemo da usvoji deklaraciju koju smo danas predali a od nadležnog ministarstva da ne dodijeli koncesiju za eksploataciju litijuma ako ona bude zatražena od strane kompanije – jasan je Savić.

Sa Savićem je i predsjednik Skupštine Lopare Milenko Ristić.

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (0)