U Doboju sa 61 biračkog mjesta ne postoje vreće i pečati od neiskorištenih listića!
Foto: D. Rakita

U Doboju sa 61 biračkog mjesta ne postoje vreće i pečati od neiskorištenih listića!

Od 106 biračkih mjesta u gradu Doboju sa 61 biračkog mjesta (57,55 posto) ne postoje vreće i pečati od neiskorištenih glasačkih listića

Sead Arnautović, predsjednik CIK BiH, je naveo da će CIK za sve slučajeve za koje postoji sumnja da je počinjeno krivično djelo u vezi sa izbornim procesom o tome dostaviti prijavu nadležnom tužilaštvu.

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Suad Arnautović je, zbog velikog interesa javnosti u vezi s odlukom CIK-a BiH da se izvrši ponovno kontrolno prebrojavanje glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednika RS, a koja je donesena po službenoj dužnosti CIK-a BiH radi poduzimanja mjera kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti i vrlo diskutabilnih komentara u javnom prostoru, najavio početak sutrašnjeg prebrojavanja u Glavnom centru za brojanje u Zetri u Sarajevu u 15:30 sati.

Arnautović je izjavio za Fenu da Centralna izborna komisija BiH posjeduje više materijalnih dokaza koji će nakon obrade biti, ne samo procesuirani unutar institucije CIK-a BiH, nego će u skladu s članom 6. tačka 8. Izbornog zakona BiH za sve slučajeve za koje postoji sumnja da je počinjeno krivično djelo u vezi sa izbornim procesom, CIK BiH o tome dostaviti prijavu nadležnom tužilaštvu.

– Za sve što bude Centralna izborna komisija BiH smatrala da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, dužna je da to djelo prijavi nadležnom tužilaštvu. Prilikom podnošenja te prijave, CIK BiH će navesti i dokaze koji su joj poznati, te će poduzeti potrebne mjere da bi se sačuvali tragovi navodno počinjenog krivičnog djela, predmeti kojima je ili pomoću kojih je učinjeno to djelo i drugi dokazi – kazao je Arnautović.

Kao jedan od primjera naveo je da je, nakon što je preuzet izborni materijal iz svih općina u BiH, “vrlo indikativno da, na primjer, od 106 biračkih mjesta u gradu Doboju sa 61 biračkog mjesta (57,55 posto) ne postoje vreće i pečati od neiskorištenih glasačkih listića”.

– Ako se utvrdi tačnim ovaj podatak koji stoji u obrascima PO 5, to će biti vrlo ozbiljna indikacija o počinjenju krivičnog djela u vezi sa izbornim procesom – kazao je Arnautović.

Istaknuo je da se svi neiskorišteni glasački listići moraju vratiti u skladište CIK-a BiH u prozirnim vrećama.

– Imamo sa 61 biračkog mjesta da ne postoji uopće vreća ni pečat od tih neiskorištenih glasačkih listića. Nema uopće vreća sa tim neiskorištenim glasačkim listićima. To je jedan vrlo indikativan podatak – kazao je Arnautović.

Pojasnio je da je svaka općinska, odnosno gradska izborna komisija, u konkretnom slučaju Gradska izborna komisija Doboj, morala predati sve iskorištene i sve neiskorištene listiće u odvojenim vrećama različitih boja i prozirnim vrećama za neiskorištene glasačke listiće.

Istaknuo je da je odredbom člana 6. tačka 7. Izbornog zakona BiH, koji je donio visoki predstavnik u BiH i koja je stupila na snagu 3. augusta ove godine, a te izmjene objavljenje u “Službenom glasniku BiH “ br. 51/22 od 2. augusta 2022. godine, jasno precizirano da “kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak, centrima za brojanje ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti”.

– U vezi s tim, Centralna izborna komisija BiH je po službenoj dužnosti naredila Glavnom centru za brojanje da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti – pojasnio je Arnautović.

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (0)