PRIJAVA NASILJA Nadležni bi fokus trebali prebaciti na zlostavljača
Foto: Pexels

PRIJAVA NASILJA Nadležni bi fokus trebali prebaciti na zlostavljača

Zakonom je predviđeno niz mjera od razgovora sa psihologom do pritvora.

Iz Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo objasnili su da li postoji mehanizam rada i praćenja ponašanja zlostavljača nakon što žrtva nasilja u porodici bude smještena u Sigurnu kuću i nakon što prijavi nasilje.

Zakonom je predviđeno niz mjera od razgovora sa psihologom do pritvora.

Kako su kazali iz Centra za socijalni rad KS počinioci nasilja u porodici nakon smještaja žrtve u Sigurnu kuću po odluci nadležnog suda dobiju mjeru u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH .

Praćenje izrečene mjere

Ukoliko sudskom odlukom dobiju mjeru udaljenje iz stana/kuće, ista se provodi u saradnji sa nadležnom Policijskom upravom.

Nasilniku može biti propisan i psiho-socijalni tretman u nadležnom Centru za mentalno zdravlje ili liječenje od zavisnosti u Zavodu za bolesti zavisnosti.

– Služba socijalne zaštite u stručnim procedurama praćenja izvršenja mjere izrečene počinitelju nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici stručno-savjetodavni rad usmjerava na rad sa žrtvom nasilja, kao i počiniocem u odvojenim terminima, u stručnom radu se prati da li se izrečena sudska mjera poštuje – naveli su iz Centra za socijalni rad KS.

Ukoliko se izrečena sudska mjera ne poštuje u tom slučaju se dostavlja informacija nadležnoj Policijskoj upravi sa prijedlogom za sud da se prekršiocu mjere izrekne novčana kazna ili druga mjera ukoliko se procjeni da je prethodna neučinkovita.

U Službama socijalne zaštite psiholog je voditelj postupka praćenja mjere, sa napomenom da se sve odluke Službe socijalne zaštite vode timskim multidisciplinarnim radu u sastavu psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik.

U skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici postoje sljedeće mjere zabrane koje nakon provedenog postupka izriče nadležni sud:

  1. Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora, zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi prostor.
  2. Zabrana približavanja žrtvi nasilja.
  3. Zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.
  4. Obavezan psihosocijalni tretman.
  5. Obavezno liječenje od ovisnosti.
  6. Privremeno lišenje slobode i zadržavanje.

Objasnili su nam i kakvo postupanje zakon nalaže ukoliko počinilac nasilja ne postupi po izrečenoj mjeri.

Rad na prevenciji

Ukoliko počinilac nasilja odbija saradnju sa nadležnim organima radi realizacije sudske mjere po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, u tom slučaju se pismeno informiše nadležna Policijska uprava koja počinitelja nasilja poziva na usmeni razgovor i upućuje na obaveznu saradnju sa Službom socijalne zaštite, Centrom za mentalno zdravlje i Zavodom za bolesti ovisnosti, u odnosu na izrečenu sudsku mjeru.

Govoreći o prevenciji nasilnog ponašanja iz Centra za socijalni rad KS kažu da mehanizmi podrazumijevaju multisektoralnu saradnju na svim nivoima društvene zajednice.

Potrebna je, ističu, edukacija djece i odraslih putem obrazovnih institucija, kao i permenentna edukacija o složenom socijalnom fenomenu svih aktera koji u svom opisu poslova dolaze u kontakt sa žrtvama i počiniocima nasilja, piše Kliks.

– Takođe je medijski prostor izuzetno bitan o važnosti prevencije nasilja u porodici, uvažavanje struke i primjenjivanje stručnih preporuka – zaključuju.

KATEGORIJE
TAGOVI

KOMENTARI

Wordpress (0)